Program

Dzień drugi - 08.11.2019

Polskie doświadczenia biznesowe w Afryce - cz. 1

10:30 - 11:00

Informacja o prelegencie wkrótce

11:30 - 12:15

Informacja o prelegencie wkrótce

DEBATA: Polscy przedsiębiorcy w Afryce

12:15 - 12:45

Przerwa kawowa

Polskie doświadczenia biznesowe w Afryce - cz. 2

13:45 - 14:15

Informacja o prelegencie wkrótce

14:15 - 15:00

Informacja o prelegencie wkrótce

DEBATA: Zmieniająca się Afryka szansą dla firm technologicznych.

15:00 - 16:00

Przerwa lunchowa

17:30

Zakończenie konferencji