Bogusz Ratajski

CEO Euroafrica Shipping Lines Ltd. Z handlem związany od początku swojej kariery zawodowej, od 2000 r. z firmą Euroafrica, gdzie do końca 2014 roku zarządzał linią zachodnioafrykańską. W latach 2015-2018 jako dyrektor ds. Rozwoju ESL zajmował się  odnawianiem floty i poszukiwaniem nowych kierunków rozwoju linii żeglugowych firmy. Od lipca 2017 r. jest również dyrektorem nowo powstałej spółki Hass Logistics Ghana, świadczącej kompleksowe usługi logistyczne i agencyjne w Ghanie i krajach sąsiednich. W styczniu 2019 r. został dyrektorem zarządzającym spółek żeglugowych grupy Hass Holding.

 

Absolwent Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie, starszy oficer na statkach handlowych, gdzie  pełnił również funkcję „supercargo” do transportu ziarna kakaowego i ładunków ponadgabarytowych statkami ESL. Jego hobby to przede wszystkim żeglarstwo morskie i poznawanie obcych kultur.

Moje prelekecje

Brak prelekcji.

Bogusz Ratajski

CEO Euroafrica Shipping Lines Ltd. Z handlem związany od początku swojej kariery zawodowej, od 2000 r. z firmą Euroafrica, gdzie do końca 2014 roku zarządzał linią zachodnioafrykańską. W latach 2015-2018 jako dyrektor ds. Rozwoju ESL zajmował się  odnawianiem floty i poszukiwaniem nowych kierunków rozwoju linii żeglugowych firmy. Od lipca 2017 r. jest również dyrektorem nowo powstałej spółki Hass Logistics Ghana, świadczącej kompleksowe usługi logistyczne i agencyjne w Ghanie i krajach sąsiednich. W styczniu 2019 r. został dyrektorem zarządzającym spółek żeglugowych grupy Hass Holding.

 

Absolwent Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie, starszy oficer na statkach handlowych, gdzie  pełnił również funkcję „supercargo” do transportu ziarna kakaowego i ładunków ponadgabarytowych statkami ESL. Jego hobby to przede wszystkim żeglarstwo morskie i poznawanie obcych kultur.