Andrzej Łyko

Magister ekonomii (UE w Poznaniu), absolwent studiów Executive MBA , obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej, Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Posiada 40-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym, Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego zakładów Cegielskiego, Prezes Zarządu kilku spółek, z tym z kapitałem zagranicznym. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wprowadzania produktów na rynku zagraniczne, tworzenia strategii wchodzenia na rynki zagraniczne, w tym azjatyckie, świadczy usługi doradcze w zarządzaniu, eksporcie i imporcie, marketingu i sprzedaży, inwestycjach, nadzorze właścicielskim, produkcji, zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

Moje prelekecje

Brak prelekcji.

Andrzej Łyko

Magister ekonomii (UE w Poznaniu), absolwent studiów Executive MBA , obecnie Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej, Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Posiada 40-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym, Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego zakładów Cegielskiego, Prezes Zarządu kilku spółek, z tym z kapitałem zagranicznym. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wprowadzania produktów na rynku zagraniczne, tworzenia strategii wchodzenia na rynki zagraniczne, w tym azjatyckie, świadczy usługi doradcze w zarządzaniu, eksporcie i imporcie, marketingu i sprzedaży, inwestycjach, nadzorze właścicielskim, produkcji, zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.