Feliks Kobierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas.

 

Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od ubiegłego roku. Obecnie w Departamencie Bankowości Transakcyjnej zajmuje się transakcjami finansowania handlu.

Moje prelekecje

Wspieranie handlu zagranicznego przez BGK

Feliks Kobierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas.

 

Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od ubiegłego roku. Obecnie w Departamencie Bankowości Transakcyjnej zajmuje się transakcjami finansowania handlu.